Każda duża firma w pewnej chwili swojego funkcjonowania woli wyjść ze swoją ofertą do nowych grup docelowych, nowych klientów itp. W końcu przychodzi taki czas, że trzeba ogarnąć rynki zagraniczne i tutaj mamy problem, bowiem na to potrzebne są w rzeczywistości duże pieniądze. Internacjonalizacja MŚP 1.2 pozwala je dostać. Zgłoszenie do kodu jednoznaczne jest z chęcią złożenia biznesplanu, który będzie określać z dokładnością jaką propozycję wystosuje się na rynki zagraniczne i w jaki sposób będzie to dokonane.

Jeżeli już biznesplan będzie świetny, a pomysł na zadysponowanie pieniędzy dany, możliwy do zrealizowania i opłacalny, to istnieje prawdopodobieństwo otrzymania takiego dofinansowania z skryptu. Dzięki temu będziemy mogli bardzo szybko poradzić sobie z tym rozstrzygnięciem na inne rynki. Bez tego dofinansowania jest to trudne, ponieważ trzeba na to rzeczywiście dużo pieniędzy. Nie każda firma może sobie pozwolić na to, aby sfinansować to z własnych środków i równocześnie nie utracić płynności finansowej. To nie jest zwykłe, bo jak wiemy właśnie kasa posiada zasadnicze znaczenie. Program 1.2 Polska Wschodnia POPW daje możliwość nam takie funkcjonowania, które będą dla nas świetne, które będą nam pozwalały wyjść ze swoją ofertą oprócz granice państwie i tym samym zwiększyć dochody firmy. W dłużej perspektywie wyjdzie nam to bardzo na plus, ale powinno się w przyszłości to robić sensownie, zwyczajnie z głową, bo całkiem inaczej to nie będzie wykwintne. Internacjonalizacja MŚP 1.2 jest szansą, ale należy umieć ją wykorzystać.

Zobacz: Internacjonalizacja MŚP 1.2